photographs

 

Mikiharu Takagi

 

2003 Spring in Europe

Vilnius / Lithuania

 

 

01

Old Town